Terug naar verhalen

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?bij Artikelen

Jezus, je kent hem vast wel van horen zeggen, van een lied of van een vloek. Misschien heb je veel over hem gehoord en heeft het je nieuwsgierig gemaakt. Misschien boeit het je niet zo enorm, maar toch. Jezus is een persoon waar we niet zomaar omheen kunnen.
Er zijn maar weinig mensen die beweren dat Jezus niet echt geleefd heeft. Als ze dit doen hebben ze namelijk alle historici tegen zich. Het zou ongeveer hetzelfde zijn als Alexander de Grote naar het rijk van de mythologie verwijzen.

De historische Jezus

Jezus is een historische Joodse figuur die rond het begin van onze jaartelling geboren werd. Geen onbelangrijk feit trouwens, dat we onze jaartelling baseren op zijn geboorte! Alles uit de geschiedenis speelt zich af vóór of na Christus. Christus is niet de achternaam van Jezus, maar de naam waarmee hij genoemd werd en die ‘gezalfde’ betekent (zelfde als Messias).
De meeste geschiedschrijving over Jezus staat in de Bijbel, maar er zijn ook Joodse tijdgenoten die over hem geschreven hebben. Eén daarvan is de Joodse historicus Flavius Jozefus, een tijdgenoot van Jezus die geen volgeling van hem was maar hem wel beschrijft als iemand die wonderen deed.

Wonderen

De geboorte van deze Jezus was al iets heel bijzonders. Maria, een jong Joods meisje, kreeg bezoek van een engel die haar vertelde dat ze zwanger zou worden en een zoon zou krijgen die de zoon van God zou zijn. Een maagd die zwanger wordt, wie gelooft dat nou? Wetenschappelijk en medisch gezien onmogelijk! Klopt, hier is geen enkele rationele verklaring voor. Toch is dit nog maar het begin! Weinig in het leven van Jezus is rationeel te verklaren. Wat dacht je van water in wijn veranderen? Verlamden laten lopen, doofstommen laten horen en spreken, blinden laten zien en doden opwekken? Oké, water in wijn veranderen zou je misschien nog kunnen plaatsen in de categorie ‘illusionisme’ als je dit niet wilt geloven, maar de rest moeten we toch echt ‘wonderen’ noemen.

De vrienden van Jezus

Als we iets over Jezus kunnen zeggen is het wel dat hij een soort natuurlijke autoriteit bezat. Je ziet dat aan de manier waarop hij bijvoorbeeld mensen oproept om hem te volgen. Hij zegt: ‘Volg mij’ en ze laten prompt alles liggen om achter hem aan te gaan. Een vreemd stel trouwens, die vrienden van hem. Er zitten vissers bij, niet de meest geletterde mensen, maar ook mannen die de Schrift tot in de puntjes kennen. Een van hen was een belastingontvanger die belasting inde voor de Romeinen. Een soort NSB-er dus. Maar ook een Zeloot, een guerrillastrijder die vocht tegen de Romeinen. Ook Judas was erbij, waarvan Jezus wist dat hij hem verraden zou. Dit zootje ongeregeld nam hij drie jaar lang op sleeptouw om er een team van te maken dat uiteindelijk de wereld in zou gaan om het goede nieuws te verspreiden.

Het goede nieuws

Wat is nou eigenlijk dat ‘goede nieuws’? Jezus is daar zelf nogal helder over, je zou kunnen zeggen dat zijn Mission Statement was: ‘Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’.
Over wat ‘verloren zijn’ betekent, kun je van mening verschillen, maar veel van de mensen in de Bijbel dachten zo over zichzelf. Dit waren de mensen die Jezus juist opzocht. De prostituees, de bedelaars, de tolontvangers, de melaatsen: mensen die door de samenleving uitgekotst werden en door Jezus met open armen ontvangen.
Het verhaal van een vrouw die op overspel betrapt was, laat heel duidelijk twee kanten van Jezus zien: wijsheid in combinatie met liefde. Deze vrouw werd door de leiders (zeg maar door de dominees) bij Jezus gebracht. Volgens de wet van Mozes moest ze gestenigd worden. Jezus leefde zelf ook volgens de wet van Mozes en probeerde niet hier onderuit te komen. Maar hij zag deze kwetsbare vrouw en voelde bewogenheid voor haar. Zijn antwoord is legendarisch: ‘Laat wie zonder zonde is de eerste steen gooien’. En één voor één druipen de kerkelijk leiders en omstanders af.
Er zijn zoveel verhalen te noemen! Als je hierover meer wilt weten kun je de Bijbelboeken Matteus, Marcus, Lucas en Johannes lezen. Dat zijn de verhalen die zijn volgelingen na Jezus’ dood opgeschreven hebben en die vertellen over het leven en sterven van Jezus.

Jezus’ doodsvonnis

Ja, dat sterven van Jezus is ook een belangrijk deel van het ‘goede nieuws’, al zou je dat er niet zo bij bedenken. Het is bekend dat Jezus op ongeveer 33 jarige leeftijd door de Romeinen werd gekruisigd, een gruwelijke straf waar alleen de zwaarste misdadigers toe veroordeeld werden.
Jezus was geen misdadiger, waarom werd hij dan veroordeeld?
Jezus heeft nogal wat uitspraken over zichzelf gedaan die hem, toen en nu, niet populair maakten (maken). Hij zei o.a.:
Ik ben de deur, iedereen die niet door mij binnengaat is een indringer.
Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen.
Ik ben het brood dat leven geeft, wie hiervan eet zal nooit meer honger hebben.
Wat nog meer kwaad bloed zette was de uitspraak:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Door deze dingen te zeggen nam hij een exclusieve positie in. Hij zei daarmee dat hij de enige weg tot God was en dat werd ook in die tijd niet zomaar geaccepteerd, al lag het daar wel een beetje anders.
De Joden in de tijd van Jezus geloofden dat er één God was en dat Hij de Messias zou sturen om hen te bevrijden. Met de aanspraken die Jezus doet zei hij van zichzelf dat hij de Messias was, maar de verwachting die zij van de Messias hadden, was totaal anders. Zij verwachtten een koning die de Romeinen met harde hand zou wegjagen zodat het vrederijk zou aanbreken. Jezus sprak regelmatig over zijn koninkrijk, maar dan zei hij erbij dat zijn rijk niet van deze wereld zou zijn.
Enkele schriftgeleerden die alle oude boekrollen eerlijk gingen bestuderen kwamen tot de conclusie dat Jezus inderdaad de Messias zou kunnen zijn, maar de meesten waren blind van woede door wat deze ‘oplichter’ durfde te beweren. Ze vonden het godslasterlijk dat een mens zich aan God gelijk stelde en dat werd zijn uiteindelijke vonnis: Godslastering.

Wat doe ik met Jezus?

Nu even terug naar onszelf. Veel mensen zien in Jezus een goed voorbeeld; als we allemaal zo zouden leven zou de wereld er ongetwijfeld heel anders uit zien. Maar, is dat wat Jezus ons wilde nalaten? Wat hij over zichzelf zei grenst toch aan hoogmoedswaanzin. C.S.Lewis, een filosoof uit de vorige eeuw zei het ongeveer zo: Als wat hij zei niet klopt, dan was Jezus een oplichter die moedwillig de mensen op het verkeerde been zette. Of hij was een goede ziel die het in zijn bol sloeg toen hij zag dat hij aanhangers kreeg.
Vind je één van deze omschrijvingen bij hem passen?
De andere keuze is dat hij inderdaad de zoon van God is, de beloofde Messias waar de profeten honderden jaren voor zijn geboorte al over profeteerden. Wat geloof jij?

De dood van Jezus

Nadat Jezus was veroordeeld tot de kruisdood werd het vonnis snel voltrokken. Eerst kreeg hij een geseling waardoor zijn totale huid uit elkaar gescheurd werd. Als een bloedende massa moest hij zijn eigen kruis dragen, waar hij tot drie keer toe onder bezweek. Uiteindelijk werd er iemand uit het publiek gehaald om de zware balk verder te dragen. Eenmaal op de plek van bestemming werden zijn handen en voeten aan het kruis gespijkerd.
Tussen twee moordenaars in hing hij drie uur lang te zwoegen, langzaam de marteldood stervend. Op het moment dat hij stierf werd het plotseling donker, terwijl het midden op de dag was. Wat een paniek zal dat gegeven hebben! Zelfs de Romeinse hoofdman riep uit dat dit toch echt de zoon van God moest zijn!.
Op hetzelfde moment gingen er graven in Jeruzalem open en stonden mensen op die al lang geleden overleden waren. Niemand die in deze tijd daar in de omgeving was kon het missen: hier gebeurde iets heel bijzonders!

Het lege graf

Ondertussen waren de vrienden van Jezus volledig ontredderd. Eén had hem verraden, een ander tot drie keer toe stellig ontkend dat hij ook maar iets met deze man te maken had. De anderen waren gevlucht toen Jezus gevangen werd genomen. Ook zij hadden verwachtingen gehad, verwachtingen van een sterke held die de Romeinen zou verjagen en vrede zou brengen. Hun Jezus op de troon en zij ernaast! Dat viel dus even tegen. En dat terwijl Jezus zo vaak had geprobeerd ze hierop voor te bereiden. Ze hadden het niet willen horen.
En nu dit. Hun held door toedoen van hun eigen volksgenoten aan het kruis gespijkerd. Tot het laatste moment hadden ze gedacht dat hij nog wel een wonder zou doen, nu was alle hoop verloren. Ze hadden hem in een graf gelegd. Een mooi graf, dat wel. Één van de Joodse leiders die tot de conclusie was gekomen dat Jezus de Messias moest zijn had kleur bekend. Hij hield van Jezus en stelde zijn eigen dure graf beschikbaar. Na de gebruikelijke voorbereidingen, snel uitgevoerd omdat de Sabbat begon, werd Jezus in het graf gelegd. Steen ervoor en klaar.
Totdat… en hier beginnen de verhalen. Tot op de dag van vandaag wordt het verhaal geloofd dat de Romeinse wachtposten van hun leiders moesten vertellen, namelijk dat de discipelen waren gekomen om het lichaam te stelen. Als dit echt was gebeurd was het zeker hun dood geworden want dan hadden ze niet goed opgepast. Het verhaal waar ze eerst mee aan kwamen was namelijk nog erger: er was een engel gekomen die het graf had geopend en zij (de wachten) waren voor dood op de grond gevallen. Dat vonden de leiders geen leuk verhaal….
Wel apart dat ze het graf lieten bewaken trouwens. Waren ze toch een beetje bang voor wat Jezus had gezegd, namelijk dat hij op de derde dag zou opstaan?
Bij de discipelen was geen sprake van het idee om het lijk van Jezus te gaan stelen. Als geslagen honden zaten ze bij elkaar om hun wonden te likken. Totdat de deur openging en een vrouw (goede bekende uit hun clubje) binnenrende en zei dat het graf leeg was. Ze had een engel gezien en die had haar gezegd dat Jezus was opgestaan. Een sprankje hoop, veel ongeloof. Toch renden twee van hen met haar mee om het zelf te zien.

Er zijn anderen die beweren dat Jezus niet echt dood was maar na drie dagen zelf opkrabbelde, de zware steen wegrolde en zijn vrienden weer opzocht.
Wie heeft er gelijk?
Eén ding is zeker, het graf was leeg!

Wat geloof ik?

Er zijn een aantal punten die mij hebben overtuigd om te geloven dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Het eerste is het punt van het lege graf. Hoe bizar het ook klinkt dat iemand die dood is weer levend wordt, de andere argumenten zijn nog ongeloofwaardiger. Dat punt alleen zou mij trouwens nooit volledig hebben kunnen overtuigen. Wat ik nog aparter vindt is de verandering bij de discipelen. Ze waren volledig van het pad, lamgeslagen en hopeloos. Na drie jaar was hun ‘goeroe’ dood. Langzaam zou het verhaal wegebben en na een generatie verder zouden alleen nog een paar oude mannetjes met elkaar fluisteren over de bijzondere dingen die Jezus had gedaan. Niemand zou ze nog geloven.
Maar het ging anders. De vrienden van Jezus bleken ook opeens weer springlevend en Petrus, die het liefst door de grond was gezakt toen hij met Jezus werd geassocieerd, stond zonder angst midden in de stad te verkondigen dat Jezus de beloofde Messias was. Veel van de volgelingen van Jezus zijn gedood om hun getuigenis. Je leven geven, dat doe je toch niet voor een illusie? En nu, 2000 jaar later, zijn er wereldwijd gezien nog steeds duizenden mensen per dag die gaan geloven dat Jezus de Messias is die de weg naar God opent.
Ook in mijn eigen omgeving ontmoet ik mensen die helemaal vol zijn van ‘hun’ Jezus en die met veel liefde en toewijding, vaak tegen de stroom in, zorgen voor elkaar en voor anderen.
En toch, alle argumenten, 2,3 miljard christenen op aarde, moeder Theresa en alle anderen bij elkaar zouden me nog steeds niet overtuigd hebben als Jezus niet in mijn eigen leven was binnen gekomen. Ik was op zoek, dat wel. Hij klopte en ik deed open. Rustig kwam hij binnen en nam alleen de ruimte die ik hem gaf. Daar waar hij de leiding had ging het beter in mijn leven, logisch dat ik hem overal de leiding over ging geven. Nu zijn we een team, ‘mijn’ Jezus en ik. Hij stuurt, ik volg. Ik breng een idee in, hij knikt en laat me gaan . Ik breng nog een plan in, hij laat me een andere route zien. Zo werken we samen.
Jezus al lang dood zeg je? Welnee, springlevend en overal actief. Kijk maar eens om je heen!

Wie is Jezus?