Terug naar verhalen

God space

God spacebij Artikelen

Antwoorden op vragen die niet worden gesteld..

Jouke Janze

‘Het zou zo mooi zijn als mensen aan mij gaan vragen naar mijn leven met God, maar het lijkt wel alsof niemand daarin is geïnteresseerd.’ Een gedachte die misschien wel eens door je heen schiet. Is deze gedachte wel waar?

Het kan goed zijn de gedachte eens om te draaien: Hoe geïnteresseerd ben jij in het leven van iemand anders? Wat is de reden van jou om iemand anders te vragen naar meer, naar wat hem of haar beweegt?

Misschien is het goed om eens na te denken over de vraag hoeveel ruimte je hebt voor iemand die er hele andere ideeën op na houdt?

Je gaat je bezighouden met vrouwen. Sommigen wel christen, anderen geen christen; allemaal met hun eigen achtergrond, eigen waarden, plannen, verlangens, frustraties en noem maar op. Deze periode, waarin je samen met hen ‘onderweg’ bent, kan hun leven drastisch veranderen. Daaraan kun jij een belangrijke bijdrage leveren. In de eerste plaats door te zijn wie je bent en door jouw relatie met God, maar ook door te putten uit de rijke ervaring van anderen en te leren van hun fouten.

Een van de belangrijkste doelen van DESIGNstart is dat je samen een langere tijd optrekt, dat je je leven deelt met anderen. Daarbij is het niet de bedoeling om de ander te overtuigen, maar de ander voor te leven.

Onderstaande stukken zijn bedoeld om je hiermee te helpen. De nadruk ligt sterk op twee punten:

 • Luisteren
 • De juiste vragen stellen

De ander is niet zozeer geïnteresseerd in de uitkomst van onze zoektocht, maar in het proces hiervan.

Voordat je een gesprek met iemand begint, zou je na kunnen denken over onderstaande opmerkingen:

 • Ieder mens is geschapen voor de eeuwigheid en daarom gemaakt om na te denken over geestelijke zaken!
 • Wat is er aan dit gesprek vooraf gegaan? Mensen hebben vaak ervaring met christenen. Deze ervaring is niet altijd positief. Voor hen is een negatieve ervaring met een christen hetzelfde als een negatieve ervaring met Jezus! Soms moeten we eerst vooroordelen overwinnen, ‘verbrande bruggen herstellen’. Dit zal niet altijd kunnen met woorden.
 • Onhandige overgangen om het gesprek onze kant op te sturen maken dat de ander zich erg ongemakkelijk gaat voelen.
 • Spreek de taal van de ander!! Christelijk ‘jargon’ zorgt ervoor dat de ander zich buitengesloten voelt.
 • Heb respect voor de ander. Jacobus leert ons dat we snel moeten zijn om te luisteren en traag om te spreken.
 • Wees zuiver in je motieven en probeer niet zo snel mogelijk ‘het evangelie’ op de agenda te zetten. Wacht tot de tijd hiervoor rijp is.
 • Probeer niet zelf de controle over het gesprek te houden. Als jij het gesprek domineert ervaart de ander geen ruimte. Wees hierin afhankelijk van God (denk hierbij aan Matteus 10:19-20 waarin Jezus ons leert dat we niet bang moeten zijn wat we zullen spreken)
 • Oordeel niet! Naar iemands mening luisteren is niet hetzelfde als het met die persoon eens zijn!
 • En wees daarbij niet te slagvaardig in het spreken-> je kunt de discussie winnen, maar de persoon verliezen!
 • En tot slot het allerbelangrijkste: het gaat niet om jou! Paulus leert ons in zijn brief aan de Filippenzen om niet slechts op onze eigen belangen te zien, maar juist op die van een ander.

De beste plek voor een goed gesprek is de plaats waar de ander zich thuis voelt!

Wat moeten we dan wel doen?

 • Ga! Wacht niet af maar zet de eerste stap (je bent goed bezig, want je hebt al besloten een groepje te gaan leiden…)
 • Openstaan voor het juiste moment: een goed gesprek ontstaat meestal op momenten die je zelf niet uitkiest.
 • Zoek gemeenschappelijke interesses: hobby’s, sport, kinderen etc. God gebruikt al onze ervaringen.
 • Stel goede vragen, zij creëren de mogelijkheid om te luisteren. (Goed luisteren is: één oor gericht op God, het andere gericht op degene tegenover je)
 • Durf de draad kwijt te raken, zodat de ander je kan helpen deze weer op te pakken…
 • Check of je begrepen hebt wat de ander bedoelde voordat je doorgaat met het gesprek. (reflecterend luisteren)
 • Wees erop voorbereid dat de ander haar hart voor je bloot legt! Als er echt ruimte is ontstaan in het gesprek is dit soms het gevolg.
 • Als je ‘mag’ praten, houd het dan kort!

Geen beklemmende ondervragingen of ongemakkelijke stiltes maar een beetje ‘Goddelijke’ ruimte, dat is wat veel mensen nodig hebben, denk je niet?

Enkele gedachten uit: God Space van de schrijver Doug Pollock. (ISBN 978-0-7644-3871-4)

God space