Terug naar het reflecties overzicht

Werkbij Bijbel

Wat is eerlijk?

Lees het verhaal: ‘Werken op een landgoed’.

  • Wat is jouw reactie? Is dit eerlijk?

Lees met elkaar het oorspronkelijke verhaal  van de arbeiders in de wijngaard. Dit verhaal vertelde Jezus aan zijn leerlingen.

Jezus zei: “Daarom kun je het Koninkrijk van God vergelijken met de eigenaar van een wijngaard, die ’s morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Hij sprak met de arbeiders af dat ze voor een hele dag werken één zilverstuk zouden krijgen. Daarna stuurde hij hen naar zijn wijngaard.  Rond negen uur ging hij naar buiten. Hij zag dat er nog steeds arbeiders zonder werk op het marktplein stonden te wachten tot iemand hen zou huren.  Hij zei tegen hen: ‘Ga ook in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven.’ Dus gingen zij ook naar de wijngaard.  Rond twaalf uur en drie uur ging hij weer naar de markt en deed hetzelfde.  Toen hij rond vijf uur naar buiten ging, zag hij nog steeds mensen staan. Hij zei tegen hen: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’  Ze antwoordden: ‘Omdat niemand ons heeft gehuurd.’ Hij zei tegen hen: ‘Jullie kunnen ook in mijn wijngaard komen werken. Ik zal jullie er een eerlijk loon voor geven.’

Toen het avond begon te worden, riep de eigenaar van de wijngaard de opzichter. Hij zei tegen hem: ‘Roep de arbeiders en betaal hun loon uit. Begin bij hen die het laatst kwamen, en eindig bij hen die het eerst kwamen.’  Zo kwamen de mensen die pas rond vijf uur waren komen werken het eerst. Ze kregen allemaal één zilverstuk.  Daarom dachten de mensen die het eerst waren komen werken, dat ze méér zouden krijgen dan zij. Maar ook zij kregen allemaal één zilverstuk.  Toen begonnen ze te mopperen tegen de eigenaar.  Ze zeiden: ‘Die daar hebben maar één uur gewerkt. Toch betaalt u hun net zoveel als ons. Maar wij hebben de héle dag gewerkt, en ook in de hitte.’ Maar de eigenaar zei tegen één van hen: ‘Vriend, ik ben helemaal niet oneerlijk tegen je. Je was het er van tevoren toch mee eens dat ik je één zilverstuk zou betalen? Neem je loon dus mee en ga naar huis. Ik wil de mensen die het laatste kwamen hetzelfde betalen als jullie. Ik mag met mijn geld toch doen wat ik wil? Of denk jij slecht over mij, omdat ik goed ben?’

  • Waarom vinden we dit verhaal vaak zo oneerlijk? Is het oneerlijk?
  • Wat zou Jezus, die dit verhaal vertelde, hiermee duidelijk willen maken?
  • Wie zal bedoeld worden met de eigenaar van de wijngaard?
  • Wat vind jij van iemand die op deze manier leiding geeft aan zijn bedrijf? Zou je hem als baas willen hebben?
  • Hoe zou je de houding van deze landeigenaar omschrijven? Hoe is dit op jouw leven van toepassing?
Werk