Terug naar het reflecties overzicht

Vrije Tijdbij Bijbel

We pakken even het  Essay van Nathalie Roos erbij met als titel is ‘Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik geef je rust’. Deze titel is ontleent aan de woorden van Jezus, door zijn vriend Mattheus opgeschreven. Geloof je dat Jezus de rust kan geven die je nodig hebt? Hoe doet Hij dit dan?

Ter voorbereiding op dit onderdeel kun je het artikel over Marta en Maria lezen. Onderstaand stukje tekst vertelt het verhaal zoals het in de Basisbijbel staat.

Marta en Maria

Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw, Marta, Hem om bij haar thuis te komen eten. Marta had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren.  Maar Marta had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei: “Heer, vindt U het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen!” Maar de Heer Jezus antwoordde haar: “Marta, Marta, jij maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. Dat zal haar niet worden afgenomen.”

Een stukje tekst over twee vrouwen die verschillende prioriteiten stellen.

  • Wat is het verschil tussen beide vrouwen?
  • Welke van de vrouwen doet het volgens jou goed? Wat zou je zelf doen?
  • Wat is de mening van Jezus in deze situatie?
  • Kun jij je taken neerleggen en ontspannen gaan zitten als de gelegenheid zich voordoet?
  • Jezus zegt dat er maar één ding noodzakelijk is. Wat zou dat kunnen zijn?
  • Wat is voor jou belangrijk?
  • Hoe zou Jezus je kunnen helpen om tot rust te komen en op te laden?
Vrije Tijd