Terug naar het reflecties overzicht

Verlangen naar goede dingen?bij Bijbel

Weer een paar woorden van Paulus. Hij schreef deze aan Timotheüs, de jonge man waarvan hij mentor was. Paulus was oud geworden, zat in de gevangenis en wilde Timotheüs een hart onder de riem steken en alles wat hij door de jaren heen geleerd had aan hem doorgeven.

‘Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid.’

Het is dus niet zomaar een zinnetje dat iemand ooit eens heeft gezegd. Deze woorden zijn weloverwogen opgeschreven.

  • Wat betekenen de woorden eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid voor jou?
  • Op wat voor manier kun je ze in praktijk brengen als je denkt aan de verschillende levensterreinen: Spiritualiteit, Gezondheid, Geliefden, Relaties, Rentmeesterschap, Werk en Vrije tijd?
  • Op welk(e) gebied(en) heb je nog wel wat te leren: eerlijkheid, heilig leven, geloof, liefde, geduld en/of vriendelijkheid?
  • Wat is een eerste stap die je hierin kunt zetten?
Verlangen naar goede dingen?