Terug naar het reflecties overzicht

Spiritualiteitbij Bijbel

Fantastisch gemaakt!

Lees onderstaand gedicht. Het is geschreven door koning David, een van de koningen uit de oudheid van Israël.

Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij.
Waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij.
U weet alles wat ik doe.
U kent elk woord van mij
nog voordat ik het heb gezegd.
U bent aan alle kanten om mij heen
en uw hand rust op mij.
Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder. Ik kan er niet bij.
Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.
Als ik zou meevliegen met de opkomende zon
of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan
– ook daar zou U mij leiden.
Ook daar zou uw hand mij vasthouden
Als ik me in het donker zou willen verbergen
dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
Het donker kan mij niet voor U verbergen.
Voor U is de nacht zo licht als de dag.

U heeft mij gemaakt,
mij in de buik van mijn moeder gevormd.
Ik prijs U, want het is een wonder
hoe U mij heeft gemaakt.
Alles wat U heeft gemaakt is bijzonder.
Ik weet dat heel goed.
U zag mij al toen U mij daar in het donker vormde,
waar nog niemand anders mij zag.
U zag ma al toen ik nog helemaal geen vorm had.
Al mijn dagen stonden al in uw boek
toen ik nog niet één daarvan had geleefd.
Want heeft U prachtige gedachten, God!
En zo ontelbaar!
Ze zijn zo ontelbaar als het zand.
Telkens als ik wakker word,
denk ik aan U.

  • Kun je je voorstellen dat God jouw begin zag?
  • Wat zegt dit over de betrokkenheid van God in jouw leven?
  • Waarin heb je zijn aanwezigheid en betrokkenheid bij jou ervaren?
  • Hoe zou je willen dat hij aanwezig is in jouw dagelijks leven?
Spiritualiteit