Start Ontmoeting 7

Hoe houd ik dit vast?

Doel van deze laatste bijeenkomst is te zien waar je nog tegenaan loopt. Dat zal voor iedereen verschillend zijn, er kan van alles boven komen! Bespreek of de afgelopen tijd met een weekplanner is gewerkt; wat is de ervaring? En vraag hoe het gaat met de doelen.

Ook is het belangrijk om met elkaar te bepalen hoe je verder gaat. Voor veel vrouwen die door Start heen zijn gegaan is het besef gegroeid dat het nu eigenlijk pas begint. Er is duidelijkheid, plannen zijn gemaakt, doelen gesteld. Maar hoe houd je dit vast in je leven? Bespreek met elkaar hoe je hier verder mee wil gaan.

Inhoudelijk

1. Hoe ga ik verder?

Stimuleer elkaar om vol te houden. Een nieuwe gewoonte ontwikkelen of een oude vervangen kost tijd en energie. Kijk naar wat het je gaat opleveren als je deze gewoonte kunt volhouden! Lees met elkaar de bijbehorende tabel door van paragraaf 3.3 en laat ieder een voorbeeld voor zichzelf invullen. Als het nodig is kun je voor de groep een aantal exemplaren uitprinten. Gewoontetrainer

2. Vrijheid en ruimte creëren

Als een soort rode draad loopt het maken van keuzes door de cursus heen. Dit laatste stukje vat samen waar het maken van de juiste keuzes toe leidt, namelijk groei in persoonlijkheid en ervaren van vrijheid.

Bespreek met elkaar de Reactief-Proactief tabel uit het hoofdstuk Tot slot en laat een ieder een voorbeeld noemen uit het dagelijks leven. Dit zou je ook in tweetallen kunnen doen als dit anders te veel tijd vergt.

Je zou kunnen afsluiten met het maken van weer een rondje: De eerste keer heb je aan de vrouwen gevraagd wat hun verwachtingen van de cursus waren. Je kunt daar nu op terug komen. Je zou ook kunnen vragen waar ze een stukje groei in hun eigen leven kunnen zien.

3. Hoe verder?

Spreek af om iets leuks te doen met elkaar om te vieren dat het werkboek afgerond is! Tijdens dit feestje’ kun je met elkaar bespreken of en hoe je verder gaat. Onthoud dat het proces nu pas echt goed begonnen is. Afgelopen periode is er hard gewerkt om zaken op orde krijgen, om een andere richting in te slaan, om doelen te stellen en te halen. Je zult elkaar hard nodig hebben om een en ander echt in het leven in te bedden. Laat het niet zomaar los, maar vind een manier om elkaar verder te helpen.

Een heel goede volgende stap zou DESIGNnext kunnen zijn. In Next ga je vooral een aantal dingen met elkaar doen. Eten, film kijken, wandelen enz. En ondertussen bespreek je met elkaar je vorderingen met betrekking tot je doelen en plannen vanuit DESIGNstart. In het werkboek is hier ook al naar verwezen. Een mooie brug tussen DESIGNstart en DESIGNnext is het etentje wat beschreven is in het levensterrein ‘Gezondheid’ in de eerste sessie.

Ben je benieuwd naar een overzicht van DESIGNnext? Kijk dan hier: DESIGNnext info. Je kunt ook op de website meer informatie vinden. Ga hiervoor naar de pagina van DESIGNnext

Overzicht ontmoetingen