Start Ontmoeting 6

Hoe ga ik dit uitvoeren?

We zijn beland in deel 3, het actie gedeelte! Sommigen zullen hier snel en daadkrachtig mee aan de slag gaan, voor anderen is dit een moeilijke stap. Als iemand erachter is gekomen dat haar fundament eigenlijk niet stevig is, wordt het erg moeilijk om verder te bouwen. Belangrijk is dan om wel doelen te stellen, maar echt kleine stapjes te zetten.

Inhoudelijk

Stel doelen

Behandel met elkaar het SMART principe. Dit wordt uitgelegd op blz. 47. Ieder doel dat gesteld wordt zou hieraan moeten voldoen: Is het concreet? Kun je het verschil makkelijk meten? Vind je het echt leuk? Hoe lang duurt het?

In deze sessie zijn er twee schema’s die ingevuld gaan worden. Het ene gaat over het stellen van doelen en in de andere vul je een weekplanning in. Geef de volgende keren dat je bij elkaar zit de gelegenheid om te bespreken met elkaar wat gelukt is en wat niet. Je zou de vrouwen kunnen stimuleren om elkaar tussendoor ook nog eens te ontmoeten.

De tabellen wijzen voor zich, maar help hen om ze zo praktisch en reëel mogelijk in te vullen.

De weekplanner

In het boek is een schema opgenomen voor de weekplanner. Omdat je verschillende versies zou willen proberen kan het goed zijn om een aantal voor de vrouwen uit te printen. Ze kunnen hiermee dan de komende weken zelf aan de slag gaan. Ook al lijkt het wat schools, het kan je enorm helpen je tijdsbesteding inzichtelijk te krijgen.

Je kunt deze weekplanning nog extra uitprinten: Weekplanner

Nog een paar tips

  • De doelen die gesteld worden zijn belangrijk, maar mogen geen last worden. Te hoge doelen werken verlammend.
  • Laat de doelen concreet zijn en laat ze kleine stapjes zetten. Als het doel te groots is, help dan om het in kleinere brokken te hakken.
  • De praktische uitwerking is voor de vrouwen zelf, dat mag je dus ook aan hen over laten.
  • Ontspanning en balans zijn belangrijke woorden. Heb je voorbeelden van jezelf? Noem situaties waarin het goed ging, maar ook momenten waarop je helemaal de mist in ging met je planning. Wat is het ergste wat je gebeuren kan als jouw weekplanning mislukt?
  • Probeer om altijd te kijken naar datgene wat wel gelukt is. De stappen die wel genomen zijn. Het gaat om het proces niet zozeer om de uitkomst.
  • Het is gaaf als je van elkaar kunt leren, dus geef gelegenheid om met elkaar hierover te praten.

Het einde van de ontmoetingen is al in zicht! Het kan goed zijn om alvast te bespreken wat de vrouwen hierna willen doen met elkaar: nieuwe groepjes van DESIGNstart beginnen of met elkaar doorgaan met DESIGNnext.

Overzicht ontmoetingen