Start Ontmoeting 5

Waar ga ik voor (2)

Weer een nieuwe ontmoeting! Kijk even terug naar de vorige sessies en bespreek met elkaar of het bevalt. Zijn er nog dingen of gesprekken inde tussentijd geweest die de moeite waard zijn om met elkaar te delen?

Inhoudelijk

Verschillende levensterreinen

In dit deel gaan we kijken naar zeven verschillende levensterreinen. Hoe houd je balans in alles wat er op je afkomt? Het doel van de testjes is om inzichtelijk te maken hoe je je prioriteiten hebt gesteld en of je daar dan ook daadwerkelijk naar leeft. Het is handig om te zorgen voor verschillende kleurtjes. Deze heb je nodig bij het invullen van de drie diagrammen.

In de inleiding van paragraaf 2.3 worden de levensterreinen genoemd. Lees ze door en bespreek ze met elkaar. Het is belangrijk dat iedereen voor zichzelf een goed beeld heeft bij de verschillende terreinen. Dat maakt het invullen van de tabellen makkelijker.

Diagram levensterreinen

In de diagram van paragraaf 2.3.3 op blz 44 teken je uiteindelijk drie verschillende figuren (gebruik verschillende kleuren):

  1. Score met je zelfbeeld
  2. Realistisch beeld
  3. Gewenste beeld

Het is onmogelijk om op alle terreinen van het leven een 10 te scoren. De vraag is zelfs of dit nodig is. Waarschijnlijk is het veel realistischer om op een paar terreinen bewust laag te willen scoren. De uitkomst is tweeledig:

  • Eerlijkheid over de huidige situatie. Houd je jezelf eigenlijk voor de gek? Denk je dat het allemaal wel goed gaat, maar verwaarloos je jezelf? Of zie je niet dat sommige ballen onevenredig veel tijd vragen?
  • Eerlijkheid over de gewenste situatie.  De vrouwen mogen beseffen dat ze niet alle ballen in het leven even hoog kunnen houden, dat ze niet perfect hoeven te zijn. Je kunt zelfs de vraag stellen wat ‘perfect zijn’, of wat ‘het goed doen’ eigenlijk inhoudt…

Loop de verschillende stappen een voor een door. Als iedereen klaar is met de eerste stap, neem dan de volgende en zo verder. Als vrouwen het snappen en sneller willen gaan, is dit natuurlijk prima, maar de ervaring leert dat sommigen het best ingewikkeld vinden.

Als de drie figuren zijn ingevuld neem dan de tijd om met elkaar de verschillen te bespreken. Sluit af met de vraag die onder de figuur staat, op bladzijde 44:

Het aanbrengen van structuur in je leven kan rust geven, maar is dit genoeg? Neem tijd om na te denken over de vraag wanneer jij echt vrede ervaart.

Maak tot slot natuurlijk weer een nieuwe afspraak!

Overzicht ontmoetingen