Start Ontmoeting 2

Wie ben ik (1)

In deze tweede sessie ga je een start maken met de eerste lessen die je daadwerkelijk gaat invullen. Probeer tijdens de les niet de tekst uit het boek voor te lezen, maar stimuleer de vrouwen om dit thuis te doen (eventueel als voorbereiding) Het is gaaf als je met elkaar een gesprek kunt voeren over het fundament van je bestaan. Dat geeft verdieping en inzicht.

Fundament

Wat is het fundament in je leven? Probeer al vragend erachter te komen waarop iemand haar leven baseert. Je zult merken dat dit vaak een combinatie is van waarden en normen uit de opvoeding. Voor sommigen zal het fundament buiten zichzelf liggen (ouders, echtgenoot, grondlegger van een religie of God zelf) anderen geven aan zelf het fundament van hun leven te zijn. Laat de vrouwen erover nadenken, open en oprecht. Probeer met elkaar te ontdekken of je fundament stevig genoeg is, ook als je leven op losse schroeven staat.

Als je weet dat je geliefd bent heeft dat een enorme uitwerking op hoe je naar jezelf kijkt en van daaruit naar anderen. Niet iedereen voelt zich geliefd. Hierin kunnen we onderling veel voor elkaar betekenen. Als je iemand tegenkomt die zich niet geliefd voelt, hoe kun je haar dan helpen? Weet jij wat je waard bent? Je kunt het voorbeeld hieronder gebruiken om aan te geven hoe waardevol iedere persoon is!

Neem een bankbiljet (liefst van 50 euro!), houd het biljet omhoog en vraag wie het zou willen hebben. Vervolgens spuug je er een paar keer op en verfrommelt het, dan vraag je weer wie het zou willen hebben. Daarna gooi je het op de grond en trapt er flink bovenop, waarna je dezelfde vraag stelt. Er zal bij de meesten nu wel een lampje gaan branden: iedereen zal het biljet nog willen hebben, want de waarde blijft hetzelfde, wat er ook mee is gebeurd.

Kijk je ook zo naar jezelf? Zie je dat je waarde niet afhangt van wat er met je is gebeurd of wat een ander je heeft aangedaan? Het bankbiljet is waardevol en kostbaar omdat er bij de Nederlandse Bank een staaf goud ligt ter waarde van het uitgegeven biljet. Waar ligt het goud dat jouw waarde bepaalt?

Inhoudelijk

Je gaat hierna met elkaar nadenken over de vraag Wie ben ik?

Dat wordt gedaan aan de hand van een vijftal vragen. Er moet veel ingevuld worden. Je kunt ervoor kiezen om in tweetallen dingen te laten invullen, of alleen. Let op dat onder veel opdrachten een reflectievraag staat. Het is de bedoeling dat dit met het maatje wordt besproken. Neem daar de tijd voor, het helpt bij het verwerken van de opdrachten. Dit geldt voor alle opdrachten door de hele cursus heen.

Tip: je zou het lied ‘Ken je mij’ kunnen luisteren. Dit is gezongen tijdens de Passion in 2013. Petrus en Jezus zingen dit naar elkaar. Daarna kun je nog doorpraten: Wanneer ken je iemand? Wat weet je van de ander? Wat laat je aan een ander zien?

1. Wie zijn voor mij belangrijk?

Wie zijn de mensen in jouw leven die een belangrijke invloed hebben gehad en wat is die invloed? Deze invloed kan uiteraard positief zijn geweest, maar ook van negatieve invloed kun je veel leren. Vul deze namen in de tabel in en praat er daarna met elkaar over of laat de maatjes met elkaar hierover praten.

2. Wat kan ik?

LET OP! Bij de eerste druk is bij paragraaf 1.2 een tabel weggevallen. Voor het uitprinten van de volledige bladzijde klik hier: Tabel Vaardigheden.  Laat de tabel invullen. Op de bladzijde ernaast is een tabel met werkwoorden te zien. Doordat er zoveel (werk)woorden genoemd staan, zal het voor iedereen mogelijk zijn er een heel aantal aan te kruisen. Het laat zien dat je mogelijkheden hebt, ook al denk je zelf dat je niet zo veel kunt. Aanvullen is natuurlijk altijd mogelijk.

3. Hoe zit ik in elkaar?

De eerste inventarisatie leert je een aantal positieve karaktereigenschappen van jezelf te noemen. De DISC inventarisatie geeft vier types weer, met een korte oefening om te zien waar je zelf ongeveer staat. Als je meer informatie hierover wilt lezen, kun je het document van deze link lezen disc-design

We hebben nogal eens de neiging om de persoonlijkheidskenmerken van een ander veel mooier te vinden en te verlangen om ook zo te zijn. Leg uit dat er geen verkeerde persoonlijkheidstypes zijn en dat we elkaar juist mooi aanvullen.

Wat als iemand niet tot een omschrijving kan komen of als de beschrijving voor deze persoon te summier is? Op de website www.123test.nl/disc-test kun je in een paar minuten een test doen. Hier volgt een omschrijving van jouw profiel uit. Dit geeft meer verdieping voor degenen die hier behoefte aan heeft.

Vergeet niet aan het einde een vervolgafspraak te maken!

Overzicht ontmoetingen