Hartsverlangen

Als je nadenkt over het fundament in je leven, kan het je helpen om na te denken welke diepe behoeftes of verlangens er zijn in jouw leven. Hierin moet voorzien worden, omdat je niet zonder kunt leven. Tijdens deze ontmoeting ga je hier dieper op in.

BG-hartsverlangen-mevrouwpaars

 

Inhoudelijk

Wat is een verlangen? Als je ergens naar verlangt, ben je je ervan bewust dat je iets mist. Het gaat soms om natuurlijke zaken, zoals honger, dorst, slaap, warmte. Soms is een verlangen minder grijpbaar, zoals de behoefte om bij iemand te horen, gewaardeerd te worden, financieel zeker te zijn.

Vaak is het duidelijk hoe in de behoefte kan worden voorzien. Als je moe bent of hongerig bijvoorbeeld. In andere gevallen kun je een verlangen hebben waarvan je niet helemaal zeker bent hoe het vervuld kan worden. Als niet in deze behoeftes wordt voorzien, ervaren we een gat, een leegte. Een natuurlijke reactie van ons is om dat gat op te vullen.

Met dit onderdeel willen we bereiken dat je samen gaat nadenken over de leegte in jezelf. Volgens ons kan alleen God deze leegte vullen. Erkenning dat er leegte is, dat er verlangens zijn, is een enorme stap in de goede richting! Vraag is dan: wat ga je er mee doen? Het onderwerp kan best lastig en zwaar zijn, probeer een gezonde balans te vinden.

  1. Bespreek met elkaar de informatie en de vragen rondom het artikel van Nathalie Roos
  2. Bespreek met elkaar de informatie en de vragen rondom het fragment van ‘Alles wat we wilden’
  3. Bespreek tot slot met elkaar het stukje dat in het inspiratieboekje is opgenomen bij ‘Hartsverlangens’. Houd voor ogen dat iedereen hier op een andere manier in kan staan en mee omgaat. Er zijn geen sluitende antwoorden.

Artikel van Nathalie Roos

Mocht je het nog niet gelezen hebben, klik hier voor het artikel van Nathalie Roos

Wat vind je van het artikel? Vind je het herkenbaar?

Wij hebben meegekregen dat er van alles mogelijk is. En dat het aan onszelf ligt wat we er mee doen. Wat blijkt? Deze verantwoordelijkheid weegt zwaar. Want als het niet lukt, ligt het aan jezelf. Je kan toch alles worden wat je wil?

Maar, vraag ik mijzelf al jaren af, waar gaat dit allemaal om? Waarom is het zo belangrijk om iets ‘groots’ met je leven te doen? Waarom lukt het niet tevreden te zijn met wat er is, met wat je kunt? Waarom maak ik het mijzelf zo verschrikkelijk moeilijk? Waarom een derde studie? …..

Maar is dit nu echt zo belangrijk? Is dit zoveel tijd, zoveel gepieker waard? Ik weet dat het niet zo is, maar waarom ga ik er dan toch mee door? Ben ik, net als zoveel anderen, in de valkuil getrapt mijn ontevredenheid, mijn gemis, op te willen vullen met een flitsende carrière? Een origineel project, mijn naam in de krant, lof en goedkeuring, afgunst, publiek, aandacht. Is dat wat ik wil?

  • Herken je jezelf in dit citaat?
  • Heb jij die vragen ook?
  • Herken je het gevoel van gemis, ontevredenheid of leegheid? Zo ja, waarin herken je dat?
  • Hoe probeer jij die leegheid op te vullen? Hoe los je hiermee de leegte die je ervaart voor altijd op?

Fragment uit ‘Alles wat we wilden’

Dit fragment komt uit een documentaire die is gemaakt door Sarah Domogala en uitgezonden door de VPRO. In het artikel van Nathalie Roos wordt dit ook aangehaald. Het gaat in op de invloed van social media op de mens. De buitenkant die mooi lijkt, komt niet overeen met de lege binnenkant….

‘Alles wat we wilden’

Ik zet een mooi plaatje neer, maar kom er vooral niet achter kijken, want ik ben het nog niet…

  • Wat doet het met jou als je dit hoort?
  • Herken je dat om je heen?
  • Welk plaatje laat jij van jezelf zien? Hoe past dat bij wat er in je leeft?

Stellingen

Bespreek met elkaar het stukje dat in het inspiratieboekje is opgenomen bij Hartsverlangen op blz 11. Is het zo dat we vaak een leegte in onszelf ervaren die we niet zelf kunnen opvullen? Spreek hierover met elkaar. Volgende keer gaan we hier dieper op in. Er zijn geen sluitende antwoorden.

NB. Het verhaaltje van De Tweeling en The CS Lewis song (Brooke Fraser) van blz 12-15 kunnen bij dit gedeelte worden meegelezen. Het lied spreekt over verlangens die op de aarde niet kunnen worden vervuld. Net zoals de tweeling in de buik gemaakt is om op aarde te leven en niet om altijd in de baarmoeder te blijven. Hoe zou je dat kunnen vertalen ons leven op aarde en leven na de dood?

Tijdens de volgende les, bij Spiritualiteit wordt hier dieper op ingegaan.

Volgende keer

Het volgende onderdeel is Spiritualiteit. Je gaat nadenken over jouw beeld van God. Door middel van het maken van een mindmap. Iedereen schrijft op waar zij aan moet denken als ze aan God denkt. Het is mooi en boeiend om met elkaar je beeld van God te delen en uit te leggen hoe je aan dit beeld komt.

Overzicht levensterreinen