Geliefden

Zoekend op Google kom je erachter dat het woord geliefden nogal verschillende associaties heeft. Van een kerkkoor in Middelburg tot afbeeldingen van innig verstrengelde paartjes, het lijkt allemaal onder deze categorie te vallen.
Wie bedoelen wij als we het over geliefden hebben? Dat is wel voor iedereen verschillend, maar het zijn in ieder geval díe mensen die het meest dierbaar voor je zijn. Als er één groep mensen is waar we echt tijd en aandacht aan willen besteden, is het toch wel deze groep. Maar lukt het ook om ze deze aandacht te geven terwijl er zoveel andere mensen en zaken een beroep doen op onze tijd.

beloved

 

Inhoudelijk

Focus van deze bijeenkomst is het weten dat je geliefd bent. Niet iedereen heeft mensen om zich heen die dit uitspreken of zelfs maar laten merken. Hoe je bent opgevoed en wat je hebt meegemaakt spelen een grote rol in het ervaren van het wel of niet geliefd zijn. Dit kan pijn veroorzaken en zorgen voor muren om je hart. Het verhaal van een moeder wiens zoontje verdronk gaat over de pijn van verlies, maar ook over schuld en vergeving. Onderwerpen die juist zo moeilijk zijn als het gaat om hen die het dichts bij ons staan.

Begin met een korte vraag hoe het gaat met de doelen en prioriteiten uit DESIGNstart. Neem hiervoor een half uurtje. De rest van het programma kan veel impact hebben. Zorg voor een rustige omgeving en neem de tijd. We willen je aanmoedigen om wel terug te kijken naar de doelen etc. uit DESIGNstart omdat daarmee in beweging blijven ook belangrijk is.

Lees met elkaar het verhaal van een moeder wiens zoontje verdronk. Bespreek wat dit met je doet.

  • De vrouw vertelt dat ze God ervaart als een Vader die bij haar blijft en van haar houdt ondanks dat ze fouten maakt. Afgelopen tijd is al veel gesproken over God. Kun je jezelf een voorstelling maken van God als Vader? Wat houdt dit voor jou in?
  • Het accepteren van fouten die anderen maken en met de gevolgen daarvan leven zonder dat je bitter en boos bent, noem je vergeving. Vind je het moeilijk om anderen te vergeven?
  • De vrouw in het filmpje moest zichzelf leren vergeven. Ben je zelf in een situatie geweest waarin je het moeilijk vond om jezelf te vergeven?
    Hoe noodzakelijk is het voor jouw eigen welzijn om te vergeven? Zowel jezelf als anderen?
  • In het inspiratieboekje staat beschreven dat haar man haar vergaf, sterker nog dat hij haar geen verwijten maakte. Hoe vind je dat?
  • Er is al eerder gesproken over dat je soms dingen van God ziet in je leven. Op wat voor manier of door wie vind je dat God in het leven van deze vrouw heeft gewerkt?

Genade is:
iets wel krijgen wat je niet hebt verdiend (vrijheid)
iets niet krijgen wat je wel verdiend (straf)

NB. Mocht er veel loskomen bij de deelneemsters en duidelijk worden dat er issues zijn omtrent vergeving, schuld, schaamte, zoek dan een ander moment om in rust en veilige setting door te praten.

Leestip over schaamte: Brenee Brown: ‘Gelukkig ben ik niet de enige’

Volgende keer

Bespreek met elkaar wat ontspanning is voor een ieder en besluit iets creatiefs te gaan doen met elkaar (is er een grootste gemene deler?) Het laatste levensterrein dat we behandelen is namelijk vrije tijd. Op de website wordt een heel aantal voorbeelden gegeven van mogelijke activiteiten. Spreek af wanneer en waar je wat gaat doen. Maak ook duidelijke afspraken over de kosten die eraan verbonden zijn.

De volgende keer is al weer de laatste keer van DESIGNnext. Wat heeft dit met jezelf en met je groepsgenoten gedaan? Wat zou een logische stap zijn om verder te komen in jouw en hun proces?  neem dan een kijkje op de website. Hier worden suggesties aan de hand gedaan hoe je het evangelie kan uitleggen. Je relatie is na al deze tijd waarschijnlijk wel zo verdiept dat je vrijmoedig kunt zijn. Vaak laten we ons weerhouden door schaamte of angst. Laat je leiden door de Geest en nodig hen uit om een stap te zetten!

Levensterreinen